Vad är SaaS?

Software as a Service (SaaS) är ett relativt nytt sätt att tillhandahålla programvara, men som blir allt vanligare. Namnet är dock inte helt lätt att förstå. SaaS är nära besläktat med molntjänster, men det är inte samma sak.

Driften av SaaS-plattformar innebär dock i allmänhet en stor användning av molnet och relaterade verktyg, t.ex. molnhanteringstjänster. Läs vidare för att lära dig mer om vad SaaS är och varför det är relevant i den moderna teknikindustrin.

Vad är SaaS? Betyder, definition och förklaring

SaaS står för Software as a Service. Traditionellt har programvara som Microsoft Word eller Adobe Photoshop distribuerats på disketter eller skivor som kunde köpas i butik eller på webben. Användaren installerade sedan programmet på sin dator. Om du ville uppdatera din programvara var du tvungen att köpa den på nytt när nästa version släpptes.

I stället för att sälja enskilda produkter brukar SaaS-tjänster erbjuda åtkomst till en produkt för många användare samtidigt. Tjänsten bygger vanligtvis på en prenumerationsmodell. Användarna betalar för att få åtkomst till programvara som tillhandahålls över internet, med kontinuerlig tillgång till uppdateringar och nyutvecklade funktioner.

Tack vare dagens snabba och allmänt tillgängliga nätverkstäckning – genom tekniker som Wi-Fi och 4G/5G – och utvecklingen inom webbläsarteknik, som HTML5 och Javascript, kan programvara nås direkt via en webbläsare. Användaren behöver inte ladda ner eller installera något (även om skräddarsydda appar kan utvecklas) – programmet fungerar på nästan alla enheter och nya uppdateringar kommer användarna till del direkt.

Är SaaS samma sak som molnet?

SaaS är inte samma sak som molnteknik. I korthet: SaaS använder vanligtvis molnteknik för att distribuera och hantera produkten. Men för att förstå skillnaden måste man förstå hur molntekniken har utvecklats. Tidigare fanns alla filer för en webbplats på en och samma server, och användarna anslöt sig direkt till den servern för att få tillgång till webbplatsen. I takt med att internettrafiken ökade blev servrarna allt kraftfullare, men enskilda servrar klarade inte den allt större trafikbelastningen. För att motverka detta spreds webbplatser ut över kluster av servrar som var och en innehöll en kopia av webbplatsen. Användarna kopplades upp mot den server som låg geografiskt närmast dem, vilket minskade laddningstiderna för användarna och sparade bandbredd för enskilda servrar. Det är den här idén som ligger till grund för molntekniken.

Molnet är en serie sammankopplade datacenter som är spridda över hela världen och som alla innehåller enorma serverfarmar. Tidigare kunde företag ha servern i sina egna lokaler. Software as a Service är ett koncept som lagrar programvara och data i molnet. Kopior av SaaS-program lagras på flera molnservrar (ofta runt om i världen), vilket skapar en användarupplevelse med hastigheter som i många fall är jämförbara med lokala installationer.

Vad är en SaaS-affärsmodell?

En SaaS-affärsmodell skiljer sig från traditionell programvara. Till skillnad från när en användare köper en kopia av ett program äger SaaS-användarna vanligtvis aldrig sin egen kopia av programvaran. I stället säljs SaaS oftast i form av en prenumerationsmodell (på samma sätt som Netflix och andra streamingtjänster) som ger användaren tillgång till programvaran så länge kunden betalar för tjänsten.

Detta ger flexibilitet för både slutanvändaren och programvaruutvecklaren, eftersom användarna kan betala månadsvis. Hos vissa leverantörer går det till och med att betala för flera månader åt gången.

Vilka är fördelarna med SaaS?

Fördelarna med SaaS är att du får tillgång till samma tjänst från flera olika enheter. Du kan till och med avbryta arbetet på en enhet och sedan återuppta det på en annan, utan att några ändringar går förlorade.

SaaS innebär vanligtvis att alla har tillgång till samma version av en produkt. Det innebär också att du alltid använder den senaste versionen. Du behöver inte tänka på att hålla dig uppdaterad eller oroa dig för att du ska gå miste om nya funktioner. Eftersom produkten körs på molnservrar har du alltid tillgång till den senaste versionen av programvaran.

Då SaaS fungerar enligt en prenumerationsmodell har du vanligtvis flexibiliteten att när som helst kunna sluta använda och betala för produkten. Vissa tjänster låter dig betala antingen månadsvis eller en gång om året, och många erbjuder gratis provperioder så att du kan testa programvaran innan du binder upp dig.

Är SaaS rätt för dig?

Det finns många argument för att överväga SaaS: Det är flexibelt, skalbart och bekvämt för både användare och utvecklare. Du bör dock väga dessa fördelar mot företagets specifika krav. SaaS använder externa leverantörer av nätverks- och lagringsinfrastruktur. Det innebär att företagets data, inklusive kunddata och källkod, lagras i en tredjepartstjänst. Beroende på hur datalagringspolicyn ser ut kan det innebära att tjänsten är olämplig för vissa företag.

Letar du efter programvara för SaaS management? Kolla in vår katalog.